Cà Phê đặc biệt - SPECIALTY COFFEE DRINKS

Món Ăn Ngọt - sweets

Bánh Mì - Vietnamese Sandwich 7

w/pickled papaya, vietnamese herbs, cucumber, chili sauce, chicken pâté

Món Ăn Ngon - Hot dishes

available after 10 am

COCKTAILS

Dã Dáp - Crushed Ice Drinks

VODKA - TEQUILA - MECAL - WHISKEY - RUM

 

FOLLOW US

@caphedahi